Wednesday, June 10, 2009

KULIAH MINGGU 10

ANALISIS DATA
 • Analisis data ialah proses menggunakan data untuk membeikan maklumat utk cadangkan keputusan
 • pastikan ada 2 atau lebih jenis data untuk dianalisis
 • data kuantitatif dan kualitatif boleh dipersembahkan utk membantu proses analisis
 • cari pola dan kategori, persamaan dan terangkan trend dan pertanyaan, katalog, pemerhatian, bilang, banding dan buat anggaran.
Langkah analisis data kualititaif

LANGKAH 1
 • Tengok secara lalu maklumbalas
 • Ambil nota atas tema yang muncul , isu @ faktor yang didengar
 • Cari item yang penting dan berulang
LANGKAH2
 • Pilih 3 atau 4 tema kategori yang munculdan bina matriks
 • cuba buat carta bukti berkaitan dengan tema utama.
 • tempatkan tema kategori di atas dan senaraikan pelajar
 • Guna warna kod untuk kategori berlainan
LANGKAH 3
 • Jika boleh, bincang tinjauan dengan pendidik lain
 • baca tinjauan ( soal selidik), highlight, kata kunci yang berlainan dgn tema ( kategori ) yang dikenalpasti.
 • Rekodkan dapatan dalam kotak bersesuaian dalam carta matriks yang dibina.
LANGKAH 4
 • Tanya apa yang telah didapat
 • Rekod pemerhatiain pola yang muncul snasa kamu lihat matriks. 2 jenis pola iaitu pola konsep dan pola sikap
 • Tulis dan rekod pemerhatian bwh matriks
LANGKAH 5
 • apa kesimpulan yang boleh dibuat
 • rekod kesimpulan samada bwh matriks @ ats kertas yang berlainan
LANGKAH 6
 • Apa langkha seterusnya yang boleh dibuat
 • Tinjauan ( Soal selidik laini, temubual, penilaian
 • semak semua persoalan kajian
 • bina modul , aktiviti
 • jgn lupa rekod apa yang dibuat dalam matriks
 • apakah maklumat yang masih diperlukan
atas pelajar, kaedah, maklumat latar belakang

KEGUNAAN DATA DALAM PLAN DO-STUDY-ACT -CYCLE

Plan
 • nilai ddan ringkaskan semua data yang ada
 • analisis dan kenalpasti tema utama
 • kenalpasti sumber utama data yang akan memberikan ukuran progress penambahbaikan
Do
 • kumpul data
 • buat kajian rintis

Study
 • analisis data yang telah dikumpul dan buat kesimpulan
Act
 • Mengumpulkan data dan analisis data
 • merupakan proses berterusan dalam penyelidikan tindakan
 • Dapatan kajian bertujuan untuk memberi panduan dan memperbaiki pengajaran kita untuk panduan seterusnya.
Ringkasan analisis data
 • Rekabentuk pendekatan simpan semua data
 • cuba faham, maklumatyang ingin disampaikan oleh data
 • cari tema dan pola
 • sususn data berdasarkanapa yang kamu pelajari drp. data
 • masukkan semua data , termasuk data yang tidak menyokong.
 • baca dan baca lebih daripada sekali
 • Bina imej visual
 • Tulis nota ringkas untuk diri sendiri
 • Kongsi dapatan, perbincangan ( akan timbulkan persoalan baru)
 • Let data speak to you.
PROSES ANALISIS DATA
 • Analisis data dan buat nota sepanjang masa
 • cari tema dan pola
 • Ringkaskan tema kepada 2-5 idea
 • lihat kembali data dans semak tema yang telah dibuat
 • Bina subtema jika perlu
 • simpan data secara berterusan malah dapatan kadangkala boleh mengejutkan kita
 • semak maklumat untuk mencari idea yang kerap muncul atau dominan
 • kenal pasti point utama
 • cari maklumat untuk sokong dapatan kajian
TUGASAN: Perbaiki proposal. nyatakan kaedah pengumpulan data dan kenapa dipilih.
Lampirkan juga soalan -soalan soal selidik dan temubual
hantar 2 next week( softcopy n hardcopy)

No comments:

Post a Comment