Saturday, May 30, 2009

KULIAH MINGGU 9-PENGUMPULAN DATA

1. Terdapat pelbagai cara pengumpulan data tetapi ia tidak menjanjikan dapatan kajian yang baik.
2.Penyelidikan tidak akan menjadi kecuali dilakukan dengan sempurna.
3. 3 sebab mengapa perlu capai kualiti tinggi dalam membuat kajian:
 • Tanggungjawab kepada pelajar
 • Keperluan kepada kecekapan diri dan orang lain
 • Keperluan untuk membuat tindakan dan berubah kepada perkara yang bermanfaat( menambah ilmu pengetahuan) dengan melakukan kajian tindakan.
4. Kriteria kualiti mesti ada kesahan dan kebolehpercayan.
5. Kesahan adalah kebenaran data. Dengan mengetahui sama ada data sebenranya mengukur atau mencerminkan fenomena khusus yang di kaji ( relate 2 research question)
6. Kebolehpercayaan berkaitan denhan ketepatan data.Masalah yang sering berlaku adalah saiz sampel terlalu kecil. Jadi, untuk mengatasi kita perlu selalu tanya adakah maklumat ini merupakan perwakilan tepat realiti dan bolehkah saya fikirkan sebarang sebab untuk syak kepada ketepatan data.

7. 5 tahap penyelidikan.Kenal pasti masalah, rancang, kumpul data, analisis dan rancang tindakan seterusnya.

MENGUMPUL DATA
Apakah jenis data yang perlu dikumpul untuk menjawab persoalan kajian

Alat kumpul data
 • Pemerhatian
 • Nota guru
 • kerja pelajar
 • Refleksi pelajar dan kerja pelajar
 • Jurnal pelajar
 • Ujian
 • Tinjauan soal selidik
 • Temuduga
TUGASAN : Kemaskini proposal yang telah dibuat sebelum ini khususnya bahagian pengumpulan data

No comments:

Post a Comment