Saturday, May 30, 2009

Laporan seminar serantau

Tajuk: Kesan penggunaan strategi informasi dalam matematik terhadap pengetahuan pelajar
Pembentang: Hutkemri
Sesi selari/poster:1
Tema:
Tarikh/hari:19 Mei 2009
Pengerusi:Dr Arbaat Hassan
Pencatat:Fadilah Mahabob

Isi pembentangan.
1. Pemetaan informasi adalah penulisan berstruktur yang dirancang dan di susun dalam bentuk teks.
2. Merupakan kegiatan mengorganisasi informasi.
3. Hasil daripada kajian mendapati pemetaan informasi memberi kesan positif terhadap pengetahuan pelajar.

Sesi soal jawab
Dr. Nurul Huda bertanyakan mengenai pemetaan informasi.
Pembentang menunjukkan contoh pemetaan informasi.

Cadangan
Tiada

No comments:

Post a Comment